Det ideelle lager

  • Det ideelle lager

Det ideelle lager

Det ideelle lager vil altid kun rumme den lagerbeholdning, der giver bedst mulig cash-flow og servicegrad. Lagervarer med høj omsætning opbevare på lettilgængelige lokationer og de mest effektive plukkeruter er kortlagt. Uheldigvis lever den virkelige verden sjældent op til dette ideal.

Nogle produkter har en relativt enkel livscyklus, for andre er den dynamisk, hvor efterspørgslen er sæsonpræget eller omskiftelig som vejret. Denne vekselvirkning gør det vitalt for personalet på lageret og i indkøbsafdelingen at have et realistisk indblik i lagerbeholdninger, lokation-for-lokation og artikel-for-artikel. Dette kan let opnås ved at anvende multi ABC analyse og simuleringsfunktionerne i C-WIS, hvor hver artikel og lokation er identi-ficeret i systemet. C-WIS tager højde for de mange produkt- og handelsparametre og resultatet er en farvekodet 3D simulering der gør det let for brugeren at forstå den aktuelle position.

Kapitalrationalisering

Lageret er det synlige sted, hvor alle de "forkerte" beslutninger ender. Hvis vi kun havde én kunde, én artikel og én leverandør - så ville vi slet ikke have nogle logistiske udfordringer. Men alt for ofte bruger vi ikke tilstrækkelig med tid på de kritiske 20% af produkterne, men i stedet alt for meget tid på de resterende, mindre vigtige 80%. Ved hjælp af multi ABC analyseværktøjer i C-WIS er det muligt at klassificere artikler og rangordne dem i forhold til deres indbyrdes relative betydning og forhold. C-WIS vil hjælpe jer med at udarbejde en handlingsplan til at frigøre kapital i form af:

  • Optimeret servicegrad
  • Optimeret lagerbeholdning
  • Reduceret beholdning af udgåede varer
  • Tidlig varsel for at undgå manko
  • Indflydelse på fremtidig indkøbsstrategi.


Forbedret håndtering

Du kan spare millioner på bundlinien ved kontinuerligt at forbedre jeres lagereffektivitet. C-WIS er et kontrolsystem, der hjælper lagerførende virksomheder med at organisere og konstant forbedre arbejdsmetoder, vareflow, lokationer, kapitalbinding, bemanding og layout. Verden er i konstant forandring, både uden for og inden i virksomhederne, hvilket udfordrer deres evne til at forblive effektive. Dette kræver også justering i lagerets ledelsesprocesser og informationsflow.Overvågning

Et moderne lager er en kompleks del af enhver virksomhed, med mange parameter der alle skal tages i betragtning under en optimerings- og ændringsproces. Her kan du finde potentiale til at opnå store besparelser gennem kontinuerlige forbedringer. C-WIS samler og behandler information fra ethvert ERP- eller WMS-system. Baseret på denne information udarbejder C-WIS et generelt overblik over lagerets trafikmønster og aktiviteter. Dette hurtige overblik gør det muligt at optimere på den nøjagtige position på de forskellige artikler og kapitalbinding i forhold til leveringsevne, nye arbejdsmetoder, valg af trucktyper, plukkerutiner, opbevaringsmetoder etc.

 

Planlægning - Fremtidssikring af jeres virksomhed

C-WIS gør det muligt for brugeren at ændre variablerne i jeres drift i et testmiljø og observere virkningen i en 3D simulering. Det er let at teste et antal scenarier og få visualiseret hvordan sådanne ændringer ville påvirke jeres performance. C-WIS kan bidrage med en Change Management proces, så personalet kan se hvordan fremtiden ser ud, inden den aktuelt finder sted. Indflydelsen på jeres økonomiske situation kan vurderes, og resultatet kan anvendes som støtte til en investeringsanmodning.