Småvarehåndtering i lagerautomat eller reol?

Reol eller lagerautomat, hvilket lagersystem passer bedst til dine behov og krav? 

Snabbvalsmatris - Constructor


Opbevaring af småvarer i traditionelle hyldereoler er stadig den mest almindelige løsning til opbevaring og håndtering af smågods, enten i en standard stationær løsning eller i en mobil, kompakt version. Lagerautomater er en mere sofistikeret metode der både udnytter pladsen og bringer varen til plukker.

Hvilket system passer bedst til netop jeres behov? 

 

   Lav investering Lav håndterings-omkostning 
Højt antal pluk pr. tidsenhed Høj udnyttelse af lagervolumen Velegnet til FIFO (First In First Out) Hurtig at tilpasse og forandre
 HI280 Småvarereol        
 HI280 Småvaremezzanin      
 HI280 Mobil småvarereol         
 HI280 Smalgangslager       
 Småvaregennemløb        
 TORNADO Lagerautomat  
 IPN Paternoster   
 HOCA Horisontal karrusel    
               
OBS: Tabellen viser de største fordele ved de respektive lagerløsninger, klik på produktnavnet for mere information. 
     = Bedste alternativ    = Godt alternativ


  

Call us Ring til os:
+45 46 32 80 08
Send us an email Klik her for at :
sende os en e-mail
Tilmelding til
nyhedsbrev

  

HI280 Småvarereol

HI280 standardreol (1 niveau) sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering. 

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre:
Skala:  1 10

 

HI280 Standard     Fakta: 
 • Småvarereol i 1 niveau udgør en lav investering. 
 • Reolen kan hurtigt sættes sammen til et fungerende lagersystem og er let at ændre i forhold til behovet.
 • Kan anvendes på mange områder takket være det store udvalg af tilbehør.
 • Løsninger i 1 niveau har begrænset effektivitet i forhold til at udnytte gulvpladsen effektivt.
 • Velegnede hjælpemidler til håndtering: stabler og plukkevogne.
 • Systemet kan forberedes eller kompletteres til senere udvidelse med mezzanin-løsning.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Budgettilbud

Referencer

   Back to top

 
     
     

 

HI280 Småvaremezzanin

HI280 Småvaremezzanin (2 eller flere niveauer) sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering. 

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre:
Skala:  1 10

 

HI280 Entresol   Fakta:
 • En økonomisk fordelagtig metode til at udnytte lokalets højde. 
 • Mezzanindækket kan bestå af spånplade med skridsikker belægning eller ristegulv.
 • Standardbelastning er maksimalt 500 kg/m2 (5 kN/m2) gulv.
 • For transport af helpaller til øverste niveau placeres pallesluser i gelænderet, vertikal transportør eller lift.
 • Pluk og lagring sker ved hjælp af manuelle plukkevogne.
 • Det øverste niveau bør primært anvendes til opbevaring af lavfrekvent gods.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Budgettilbud

Referencer 

Back to top

 
     

    

HI280 Mobil småvarereol

HI280 mobile småvarereoler sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering. 

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre:
Skala:  1 10

 

HI280 Mobila Hyllställ   Fakta: 
 • Mobile småvarereoler består af hyldereoler monteret på skinnegående vogne.
 • Vognene kan flyttes manuelt med rat eller leveres i en el-drevet version med et "touch pad" panel.
 • Et effektivt sikkerhedssystem garanterer at der ikke opstår skader på hverken personer eller gods.
 • Dette kompakte lagersystem sparer gulvplads ved at reducere antal plukkegange. 
 • Du kan aflåse udvalgte dele af eller hele systemet.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Budgettilbud

Referencer

Back to top

 
     

    

HI280 Smalgangslager

HI280 Smalgangslager sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering.

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre:
Skala:   1 10

 

HI280 Smalgångslager   Fakta: 
 • Smalgangslager er ikke så pladskrævende, da loftshøjden kan udnyttes maksimalt samtidig med at gangene er meget smalle. 
 • Systemet betjenes ofte af bemandede trucks.
 • Reolerne udformes efter de krav der stilles af håndteringsudstyr og last.
 • Smalgangslager er mest velegnet til områder med jævn plukkefrekvens således at smalgangstrucken udnyttes maksimalt.
 • Relativ høj investering i smalgangs-/plukketruck.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Budgettilbud

Referenser 

Back to top

 
     

 

Småvaregennemløb

Småvaregennemløb sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering.  

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre:
Skala:   1 10

 

Carton Flow - Constructor   Fakta: 
 • Småvaregennemløb giver en høj grad af kompaktlagring af godset. 
 • Du kan spare op til 40% gulvplads med småvaregennemløb sammenlignet med traditionel opbevaring i reoler.
 • Antal niveauer i reolen kan tilpasses håndteringsmetode, dvs. manuel eller truckhåndtering af gods eller emballage.
 • Pluk og indlagring sker fra hver sin ende af reolen.
 • Opfylder FIFO (First In First Out) krav.
 • Reolen kan placeres på hjul.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Budgettilbud

Referencer

Back to top

 
     

 

TORNADO Lagerautomat

TORNADO sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering.  

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre:
Skala:   1 10

 

 TORNADO - Constructor   Fakta:  
 • TORNADO Lagerautomat fungerer efter princippet gods-til-plukker.
 • Spar op til 70% gulvplads uden at få mindre lagerkapacitet. 
 • Garanterer hurtig, effektiv og fejlfri plukning.
 • Enheden er lukket og kan aflåses hvilket gør den velegnet til opbevaring af  værdifulde eller sarte artikler.
 • Høj plukkekapacitet da plukker kun har lidt gang-/søgetid.  
 • Ekstra plukkeåbninger kan installeres hvilket gør det muligt at plukke fra automaten på forskellige niveauer.
 • Kan kompletteres med light pointer og positions lysliste der reducerer plukkefejl.
 • Kan tilsluttes WMS.
 • Pluk fra skuffen sker i ergonomisk god arbejdshøjde.
 • Er mest velegnet til smågods, men kan også avendes til større produkter.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Referencer

Back to top

 
     

 

IPN Paternoster

IPN Paternoster sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering.  

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre:
Skala:   1 10

 

 IPN Paternoster - Constructor   Fakta:  
 • IPN Paternoster fungerer efter princippet gods-til-plukker.
 • IPN har kun brug for lidt gulvplads i forhold til sin lagerkapacitet. 
 • Enheden er lukket og kan aflåses hvilket gør den velegnet til opbevaring af værdifulde eller sarte artikler.
 • Høj plukkekapacitet da plukker kun har lidt gang-/søgetid.  
 • Kan tilsluttes til WMS.
 • Pluk fra skuffen sker i ergonomisk god arbejdshøjde.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Referencer

Back to top

 
     

   

HOCA Horisontal karrusel

HOCA sammenlignet med andre lagersystemer til småvarehåndtering.  

Investeringsomkostning for komplet installation:  
Håndteringsomkostning/artikel ekskl. investering:  
Håndteringskapacitet, udtag pr. tidsenhed:  
Udnyttelse af lagerlokalets volumen:  
Opfylder FIFO-krav:  
Fleksibel, hurtig at ændre: 
Skala:   1 10

 

 HOCA - Constructor   Fakta:  
 • God lagerløsning til bygninger med lav loftshøjde. 
 • HOCA fungerer efter princippet gods-til-plukker.
 • Hurtig og smidig plukkeproces. 
 • Kan leveres med pick-to-light-system som giver mulighed for batchpluk.
 • Kan tilsluttes WMS.
 • Hver karrusel kan håndtere meget store volumener. 
 • Både smågods og mellemstort gods kan plukkes fra samme lagerautomat.
 

Mere information:

Produkt info

Tilbehør

Referencer

Back to top

 
     

 

   

Call us Ring til os:
+45 46 32 80 08
Send us an email Klik her for at :
sende os en e-mail
Tilmelding til
nyhedsbrev

  

See also