Diversey, Nivå

  • Diversey_4
  • Diversey_3

Diversey, Nivå

Med analyseværktøjet C-WIS fra Constructor har Diversey sparet 800.000 kr. blot ved at flytte rundt på lagerlokationerne.

Diversey udvikler og sælger rengørings- og hygiejneprodukter. Firmaets styrke er specielt udvikling af effektive, men også miljøvenlige og bæredygtige produkter.

Diversey havde brug for at optimere logistikken på lageret samt udskifte truckparken. For at være på forkant med denne situation var det vigtigt at analysere plukkemønstret i form af behov, tider etc. Derfor blev Constructor Logistics valgt som samarbejdspartner.

Diverseys ERP- og WMS-system havde kun begrænsede muligheder i forhold til at hive data ud om ABC-varernes placering på lageret. Det kan til gengæld C-WIS programmet fra Constructor, der trækker alle data til logistik-analyser fra edb-systemerne.

Analysen og den optimerede vareplacering gav Diversey helt nye muligheder for at løse de nuværende problemer med lokationsstrategi, layout og udstyr. C-WIS analysen har betydet mindre truckbehov og hurtigere ekspedition.

Diversey estimerer at de årligt sparer ca. 800.000 kr. som et resultat af analysen, og det er inden projektet med at udskifte truckparken. Helt konkret kan Diversey udskifte nogle af de dyre pluktrucks med langt mere velegnede og billigere truckmodeller.