Rullebaner optimerer godsindskrivning og pakkeområde hos Danfoss

  • Danfos_Pallet_Flow_01
  • Danfos_Pallet_Flow_04
  • Danfos_Pallet_Flow_05
  • Danfos_Pallet_Flow_06
  • Danfos_Pallet_Flow_07

Rullebaner optimerer godsindskrivning og pakkeområde hos Danfoss

Med en rullebaneløsning i 2 niveauer har Danfoss i Kliplev optimeret både sikkerhed og arbejdsprocesser omkring godsindskrivning og pakkeområde.

Danfoss Pallet Flow

Indkommende gods i form af pallevarer håndteres separat, hvorimod varer der skal sorteres op, eller ompakkes, lastes ind i rullereolen på gulvniveau. Banerne fyldes op med varer med samme ankomstdato. Skilte markerer tydeligt ankomstdatoen.

Efterhånden som varerne plukkes, ruller pallerne fremad i systemet. Det betyder at det altid er de ældste varer der står forrest i plukkeenden. For Danfoss der måler leverandørerne på antal leveringsdage, har denne løsning den store fordel, at den giver et godt overblik.

En anden fordel er at der er 100% tilgængelighed til alle varer, og ikke mindst er der nu en hurtigere reaktionstid på hastevarer til produktionen.

Løsning:

En anden detalje er den modsatrettede rullebane der fører væk fra pakkeområdet. Løsningen er designet for at fjerne behovet for at køre med truck i denne del af området, og det giver stor sikkerhed og tryghed for personalet.

Danfoss Pallet Flow

Varer til produktionen sættes på rullebanen med stabler, og således ruller de tilbage til den anden ende af systemet, hvor de plukkes af en truck. Herfra transporteres pallen til den shuttle der kommer hver 3. time for at hente varer til produktionen.

Det øverste niveau anvendes til tomgods der skal bruges til indskrivningen af varerne. Denne løsning har givet stor arbejdsro og sparet en del gangtid, fordi personalet ikke skal ud og hente tomgods andre steder på lageret.

Danfoss er en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger, med over 22.000 medarbejdere og aktiviteter i over 100 lande. Tidlig etablering på vækstmarkeder og skarpt fokus på innovative produkter til kunderne er en del af forklaringen på denne succes.