After Sales:DS/INSTA Sikkerhedskontrol - Service/Vedligehold - Sikkerhedsseminar

Rådgivning Løsninger Leverancer After sales

 

Sikkerhed på lageret er et fokusområde for Constructor og som en del af vor service, tilbyder vi at dele denne viden med dig.

For Constructor stopper service og support ikke med levering og montage af vore produkter. Vort mål er at fortsætte samarbejdet med vore kunder for at yde en kontinuerlig support.

Lagermiljøet er af lovgivende myndigheder blevet klassificeret som et såkaldt RISIKOMILJØ. Det betyder at det har gennemgået en analyse, hvor risici er blevet kortlagt. Denne analyse er mundet ud i et lovsæt (Arbejdsmiljøloven).

Hvad siger Arbejdsmiljøloven?

I §14 står der: Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i §6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.

 • DS/EN 15635 Sikkerhedseftersyn

  DS/EN 15635 Sikkerhedseftersyn

  Vore sikkerhedseftersyn er såkaldte "eksperteftersyn", der udføres af særligt sagkyndige. Eftersynet udføres i overensstemmelse med Europa-standard EN15635.

 • Service & Vedligehold

  Service & Vedligehold

  Constructors mål er at fortsætte samarbejdet med vore kunder. Hermed kan vi yde kontinuerlig support og sikre jeres fulde tilfredshed med den nye lagerløsning.

 • Uddannelse Lagersikkerhed | Reolsikkerhed - Constructors program for seminar i Lagersikkerhed

  Seminar om lagersikkerhed

  Vi kan tilbyde seminarer der underviser jeres eget personale i lagersikkerhed. De lærer hvad de skal kigge efter, og hvordan dette klares i hverdagen.